SELIDBE GLUHAK
nazovite nas kako biste provjerili
cijenu i dostupnost naših usluga
+385 98 220 547
+ 385 98 268 294
Reference
Kvalitetu svojih usluga dokazujemo zadovoljstvom brojnih klijenata.
Croatia Arlines
Robert Bosch d.o.o.
Mccann – Erickson Croatia d.o.o.
Institut za arheologiju
Hrvatska gospodarska komora
Belupo - ljekovi i kozmetika d.d.
Kuhne & Nagel
Tekstilpromet d.d.
TKZ d.o.o.
The World Bank
Croatia Osiguranje
Zagrebaki Holding d.o.o.
(Podrunica Robni terminali)
Ministarstvo Pravosua – odjel investicija
Dravno Odvjetništvo Republike Hrvatske
Središnji Dravni ured
(za upravljanje dravnom imovinom)
Zagrebaki Holding d.o.o. (Podrunica Gradska groblja)
Grad Zagreb - Gradski ured (za imovinsko pravne poslove i imovinu grada)
upanijsko Dravno odvjetništvo - Velika Gorica
Opinsko Dravno odvjetništvo – Velika Gorica
Mnogobrojne izlobe u zemlji i inozemstvu pokojnog Hrvatskog kipara Duška Damonje
Zbirka umjetnina – Ante i Wiltrude Topi Mimara
Esplanade Oleander
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Dravni zavod za zaštitu od zraenja
Renault Trucks
Jadran Film
Kliniki Bolniki centar – Šalata
Hrvatski Sabor Kulture
Control Engineering d.o.o.
CCS ulaganja d.o.o.
Vijee Maarske Nacionalne manjine
Rezidencija Turskog Veleposlanstva
Veleposlanstvo Republike Maarske
Bugarsko Veleposlanstvo
Španjolsko Veleposlanstvo
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
Horizont Internacional d.o.o.
Andress + Hauser d.o.o.
Servier Pharma d.o.o.
Saint – Gobain Isover Hrvatska d.o.o.
Privatno jezino informatika gimnazija – Svijet
Feromet – gradnja Zagreb
Prvi Faktor d.o.o.
Javni biljenik Stjepan Šaškor
Nova Invest d.o.o.
Lantea d.d.
Zagrebaki Elektrini Tramvaj d.o.o.
Vatech d.o.o.
Inpro d.o.o.
Antera d.o.o.
Velux hrvatska
Kolnoa d.o.o.
Prizma d.o.o.
Trade Air
4 TH Dimension d.o.o.
Ipos d.o.o.
IB Grant Thornton
DEA – D d.o.o.
Korpus d.o.o.
Desk d.o.o.
X Gimnazija – Ivan Supek
Primacotrans d.o.o.
Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti
Banica d.d.
Tectus d.o.o.
Alfa Meditrade d.o.o.
Edita Editoris d.o.o.
Sveuilište u Zagrebu – Medicinski Fakultet
Sveuilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
Sveuilište u Zagrebu – Agronomski Fakultet Dekanat
Radio televizija Sljeme
Mađarsko kulturno društvo
Arhitektura Tholos projektiranje d.o.o.
Inter Bonos d.o.o.
Polimedika d.o.o.
Cosmopolitan Life d.d.
Javni bilježnik – Branko Ranogajec
Kartaga Travel
Koncept Media d.o.o.
Institut za Arheologiju
Barbara West d.o.o.
Heluks d.o.o.
M.V.S. automatizacija za proizvodnju trgovinu i servis
LM Ericsson International AB Croatia
ATP Projektiranje d.o.o.
Doron Net d.o.o.
Most d.o.o.
Banka Sonic
Tehniko Veleuilište u Zagrebu
Prodex – Zagreb d.d.
Udruenje obrtnika grada Zagreba
Hrvatsko Geološko društvo
HVB – Splitska banka
Poliklinika za rehabilitaciju sluha i govora – Suvag
Unidental d.o.o.
ProKlima d.o.o.
Puši d.o.o.
Intersnack Adrijatic d.o.o.
Lindab d.o.o.
Energetix d.o.o.
Schneider Electric d.o.o.
Inker d.d.
Porr Hrvatska d.o.o.
Zemunik – Šport d.o.o.
Dokument IT d.o.o.
Mustang d.o.o.
enska Infoteka
Nava d.o.o.
Tomko d.o.o.
Baukida d.o.o.
Medicopharmacija d.o.o.
Bajkmont d.o.o.
Gimpex gospodarska vozila d.o.o.
Dr. Tihomir Domazet
Odvjetniko društvo Vujasin & Lackovi – Starevi
Odvjetniko društvo Eterovi i Šarac
Odvjetniko društvo Mari i partneri
Odvjetniko društvo Pearevi & Reli
Odvjetniki ured – Tea Milankovi
Likvidus d.o.o.
R.M.L. studio d.o.o.
Kamelija promet d.o.o.
I.K. tekstil d.o.o.
Copan Zagreb d.o.o.
NLK projekt d.o.o.
Svijet Marketing
Austrotherm BH d.o.o.
Školska knjiga d.d.
Zagreb klijent servis d.o.o.
Spona komunikacije d.o.o.
Gorea Plus d.o.o.
Arka 96 d.o.o.
Team d.o.o.
Metaling d.o.o.
Hrvatski Restauratorski zavod
Uriho – Zagreb
Duropack karton d.o.o.
Nove instalacije d.o.o.
Stribor i Drezga d.o.o.
ABF Group Giu.
Tayssenkrupp Elevator d.o.o.
Media – Centar d.o.o.
Bantel d.o.o.
Dalmacija cement
Zamirnet d.o.o.
Štedno kreditna zadruga – Gradec
Adac d.o.o.

I mnogi, mnogi drugi tokom niza godina našeg uspješnog rada. Vrlo velike poznate firme i javne ustanove koje smo preselili, sa razlogom se ponovno vrlo rado obraaju nama za pomo kod preseljenja. Provjerite zašto je poznato ime GLUHAK JOSIP & SIN u Hrvatskoj i van drave širom cijele Europe, zadralo vrlo veliko povjerenje meu strankama. Udovoljit emo svim vašim potrebama i zahtjevima. Potrudit emo se maksimalno da sa nama vaše preseljenje bude što manje stresno za Vas i Vašu obitelj. Za sve Vas smo na usluzi 24 sata, tu smo za sve  informacije koje su Vam potrebne, za što kvalitetniju pripremu oko preseljenja tako da moemo u što kraem roku završiti posao na obostrano zadovoljstvo.
 
 

Brza, efikasna i profesionalna usluga
SELIDBE GLUHAK JOSIP i SIN je obiteljska tvrtka s četrdesetogodišnjem iskustvom u poslovima prijevoza i selidbe. Našu kvalitetu usluga i visoku profesionalnost potvrđuje povjerenje brojnih klijenata kojima smo pružali usluge prijevoza i selidbe.
Selidbe Gluhak Josip & sin
M. Jarnovića 9, 10 000 Zagreb
info@selidbe-gluhak.hr
Mobiteli:
+ 385 98 220 547, + 385 98 268 294
 
Copyright 2014 Gluhak Josip i sin.
web design by iDEA studio